Bostadsrättsföreningen Fågelbärsträdet 11, Stockholm

Kontaktuppgifter:

Bostadsrättsföreningen Fågelbärsträdet 11
Pilgatan 5, Stockholm

Om Bostadsrättsföreningen Fågelbärsträdet 11

Antal medlemmar: 28
Bildad år: 1997

Välkommen till vår hemsida!

Föreningen är belägen på Pilgatan 5, på Kungsholmen i Stockholm, ett stenkast ifrån Mälaren. Huset inrymmer 28 lägenheter upplåtna med bostadsrätt samt två lokaler, upplåtna med hyresrätt.

Bostadskvarteret där vårt hus ingår växte upp i början av 30-talet, med modern bebyggelse. Speciellt husen med de öppna gårdarna mot Norr Mälarstrand väckte stor beundran. Populärt kallades området ”Stockholms Manhattan”. Vårt hus uppfördes åren 1931-32, i brytningstiden mellan 20-talsklassicism och funktionalism, efter ritningar av Björn Hedvall (1889-1982). Byggherre var G Björk, byggnadsingenjör. Byggmästare Skånska Cementgjuteriet AB och G Björk.

Landstingsparken med Landstingshuset m.m. är den närmaste grannen öster om vår fastighet. Landstingshuset (den nuvarande byggnaden), före detta Garnisonssjukhuset, uppfördes 1816-1834. Sjukhusverksamheten lades ner 1969. Stockholm läns landsting (namnändrat 2019 till Region Stockholm) flyttade in efter en omfattande om- och tillbyggnad som genomfördes 1970-71. Mitt i Landstingsparken ligger Graverska huset, byggt 1754 som bostad för fabrikören Jakob Graver. Huset disponeras idag av Region Stockholm.

De sex gårdarna mellan husen längs Norr Mälarstrand är parkmark. Arbetsnamnet för dem var från början ”Gökengårdarna”. Med undantag för vår gård, Fågelbärsgården , började de anläggas 1931 och färdigställdes 1932. Arbetena på Fågelbärsgården som delvis varit uthyrd för industriändamål började först 1933 och slutfördes 1934. Vår gård är dubbelt så bred som de andra gårdarna, c:a 50 meter. En upprustning av Norr Mälarstrands gårdar genomfördes 2015-2022.

E-postadress till styrelsen:
brf.fagelbarstradet11@gmail.com

Styrelsemedlemmar

Namn Titel Kontakt
Webbmaster Medlem i arbetsgrupp Kontakta via epostformulär

Leverantörer

Försäkringsbolag Brandkontoret
08-545 286 00
Ekonomisk förvaltning Mälardalens Bostadsrättsförvaltning ek förening
021-40 33 00
Fastighetsskötsel Holmans Fastighetsservice AB
08-604 90 50

Viktiga dokument

PDF-dokument, 385 KB
Årsredovisning 2023
PDF-dokument, 12.85 MB
Stadgar
PDF-dokument, 217 KB
PDF-dokument, 236 KB
PDF-dokument, 58 KB
PDF-dokument, 6.38 MB
PDF-dokument, 181 KB
PDF-dokument, 489 KB
PDF-dokument, 425 KB
PDF-dokument, 1.99 MB
PDF-dokument, 595 KB

I samarbete med Styrelseguiden.se

Allabrfer.se samarbetar med Styrelseguiden.se som erbjuder gratis föreningshemsidor till sina medlemmar. Du kan själv få en gratis hemsida till din förening genom att registrera dig på Styrelseguiden.se.

Copyright © 2009 Allabrfer.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@allabrfer.se