Bostadsrättsföreningen Framnäs 4, Solna

Kontaktuppgifter:

Bostadsrättsföreningen Framnäs 4
Charlottenburgsvägen 32 A-C, 169 53, Solna

Om Bostadsrättsföreningen Framnäs 4

Antal medlemmar: 15
Bildad år: 2004

Föreningen äger och förvaltar fastigheten Framnäs 4, byggnadsår 1942

Anslagstavla

Kallelse till Extra Föreningsstämma
Datum: 22 November
Tid: 19:30
Plats: Bastun, BV

Styrelsen kallar härmed till en extra föreningsstämma för medlemmarna i Brf Framnäs 4.

Förslag till dagordning:

1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ordförande och sekreterare för stämman
4. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst
7. Fyllnadsval till styrelsen
8. Mötet avslutas

Anledningen till denna extra föreningsstämma är att två styrelsemedlemmar på kort tid har funnit det nödvändigt att avgå. Detta innebär att styrelsen behöver kompletteras.

Vi hoppas verkligen att alla kan närvara och överväger att komma med i styrelsen! Vi är, som alla vet, en liten förening och behöver verkligen alla medlemmars engagemang för att klara av att driva bostadsrättsföreningens frågor framåt. Frågor som vi alla har nytta och glädje av!

Anmälan av intresse

Om du är intresserad av att gå med i styrelsen – eller har några frågor – hör gärna av dig till styrelsen via email brfframnas4@gmail.com.
Skrivet av: Andreas Tibblin, 8 november 2011 11.02

Styrelsemedlemmar

Namn Titel Kontakt
Andreas Tibblin Ledamot Kontakta via epostformulär
Jonny Mattsson Ledamot Kontakta via epostformulär
Elisabeth Dahlin Högman Ledamot Kontakta via epostformulär

Leverantörer

Försäkringsbolag Brandkontoret
08-54528600
Ekonomisk förvaltning Visma
018-57 22 50
TV och Bredband ComHem AB
0771-55 00 00
Energibolag Norrenergi
08-475 04 40
Städning Global Fastighetsservice AB
08-726 91 55

Kalender

8 november 2011 19.00 Styrelsemöte
Plats: Bastun
Skrivet av: Andreas Tibblin, 2 november 2011 14.04
22 november 2011 19.30 Extra insatt föreningsstämma
Plats: Bastun
Skrivet av: Andreas Tibblin, 2 november 2011 13.54
29 november 2011 19.30 Styrelsemöte
Plats: Bastun
Skrivet av: Andreas Tibblin, 30 november 2011 09.48
13 december 2011 18.30 Styrelsemöte
Plats: Bastun
Skrivet av: Andreas Tibblin, 30 november 2011 09.48

Viktiga dokument

PDF-dokument, 1.96 MB
Föreningens stadgar

I samarbete med Styrelseguiden.se

Allabrfer.se samarbetar med Styrelseguiden.se som erbjuder gratis föreningshemsidor till sina medlemmar. Du kan själv få en gratis hemsida till din förening genom att registrera dig på Styrelseguiden.se.

Copyright © 2009 Allabrfer.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@allabrfer.se