Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje, Norrtälje

Kontaktuppgifter:

Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje
ROSLAGSGATAN 9 A , 76131 Norrtälje

Om Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje

Antal medlemmar: 65
Bildad år: 2008
Kontaktperson: Kjell Knutzén

Föreningen består av 43 st bostadsrättslägenheter av varierande storlek.
En affärslokal på 187 m2 för uthyrning.
Ett varmgarage på 35 st parkeringsplatser för uthyrning Inklusive möjlighet att ladda el-bil på samtliga platser.
Från och med 2017 har föreningen även el-försörjning med solpaneler på taket.

Anslagstavla

Information Solceller 14/9 2017
Solcellerna togs i drift 2/8 Efter lite strul med utbyte av trasiga celler. Anläggningen går bra Slutbesiktning kommer att ske 27/9.
Norrtälje energi bytte elmätare 14/8 så att vi kan få betalt för överproduktion. Anläggningen är även ansluten till elcertifikatsystemet där vi får ersättning för miljövänligt producerad el. Augusti fakturan för el har kommit. och den var på 8000:- normalt för sommarmånad har tidigare varit 17000:-
Skrivet av: Tage Sundblom, 14 september 2017 11.29
Garage.
14/11. Alla platser upptagna. 6 platser har externa hyresgäster.Styrelsen beslöt 12/9 att bygga klart infrastruktur för elbilsladdning. Detta kommer att vara klart under oktober månad. Är du intresserad av att anskaffa parkering med laddmöjlighet hör av dig till mig. Tage Sundblom.
Styrelsen har beslutat följande. Varje enskild elbils ägare får förse sin garageplats med för den bilen lämplig laddare (tillhandahålls vanligen av elbils försäljaren inklusive montage i annat fall så kan El-centralen,s Martin Sandin fixa detta tel. 0709852182).

Föreningen tar en fast kostnad på 265:-/månad för laddning Hela dygnet och en kostnad på 220:-/månad för laddning 22:00 tom 06:00. För el tas en avgift på 1,50/kWh.
Mätning finns och avläses årligen för justering mot den av kund anmälda preliminära förbrukningen. På liknande sätt som el mätning i lgh. Vi kommer att använda samma system som i lägenheterna.

I övrigt handhar Hans-Erik Mattsson Garageplatserna.
Skrivet av: Tage Sundblom, 14 september 2017 11.16
"Dubbla Andelstal"
Till
Medlemmarna i Brf Utsikten i Norrtälje

Frivilliga kapitalinsatser

Som du säkert vet har vi möjlighet att göra frivilliga kapitalinsatser i vår förening genom att vi har s.k. dubbla andelstal. Några medlemmar har gjort sådana insatser.

Nu vill vi av flera skäl påminna om denna möjlighet:

1. Det allmänna ränteläget är fortfarande mycket lågt, men de flesta bedömare tror att räntorna så småningom kommer att börja stiga. Det kommer också att gälla för Brf Utsikten. Då kommer avgiften för kapital att höjas. Har man betalt in hela sin del av föreningens lån, eller del av denna, så är man skyddad för all framtid för sådana höjningar.
2. Bäst är om man har pengar tillgängliga för en sådan insats. Det är ju f.n. svårt att få avkastning på bankmedel. Genom att göra en frivillig insats får man i alla fall viss ränta på kapitalet, nämligen den man slipper betala via föreningen.
3. Om man behöver låna för att göra en frivillig insats kan det vara ett bra läge nu. Man kan t.ex. binda ett lån på två-tre år till ungefär samma ränta som gäller för obundna lån, omkring 1, 5 %. Denna ränta är dessutom avdragsgill så nettoräntan blir kanske kring 1,10 %. Den ränta man betalar via sin andel i föreningens lån är redan något högre och kommer, som sagts ovan, sannolikt snart att bli högre.
4. Priserna för bostadsrätter verkar fortsätta att stiga eller i alla fall inte sjunka. Flera av våra medlemmar har sålt med god vinst på senare år. Det talar för att risken att i framtiden inte få igen de pengar man satsar genom en frivillig insats verkar låg. Under tiden har man dessutom alltså sparat en del genom lägre månadsavgifter.
5. För övriga medlemmar i föreningen innebär frivilliga insatser från vissa medlemmar ingenting negativt. De frivilliga insatserna används nämligen till att omedelbart amortera ner föreningens lån. Då stärks föreningens allmänna kreditvärdighet.

En frivillig insats görs av praktiska skäl endast vid hel- och halvårsskiften och måste ske med multiplar av 100.000 kr eller med hela respektive andel av föreningens lån. Våra lån är f.n. ca 40 mkr och din andel är densamma som ditt andelstal och framgår av ursprungshandlingarna vid ditt köp.

Kontakta Tage Sundblom eller Anders Unnerstad om du vill ha fler upplysningar i detta ärende.

Mars 2017

Styrelsen

Skrivet av: Tage Sundblom, 27 mars 2017 18.24
SWEAX Rutin för felanmälan.
Vi har nu blivit klara med vilka rutiner som gäller beträffande felanmälan i och med bytet av fastighetsförvaltare.
RUTIN finns under Viktiga dokument på hemsidan.
Meddelande till er medlemmar sker också via e-post.
Styrelsen ber er byta ut alt. sätta in Rutinen i Lägenhetspärmen.

För Styrelsen.

Tage Sundblom
Skrivet av: Tage Sundblom, 15 november 2015 17.32
Markisväv på balkongerna
Från meddelande nr 5.
Det kan vara bygglovsfråga. Så var vänliga och följ instruktionen.
Styrelsen har fattat beslut om färg på markisväven med hjälp av arkitekten för Brf Utsikten.
SANDATEX färg 79
Denna produkt finns att köpa bland annat hos Janssons markiser.

Färgen gäller även balkongskydd o dyl.

Med vänlig hälsning
Kjell Knutzén
Ordförande
Skrivet av: Tage Sundblom, 16 maj 2013 10.15
Återvinningsanläggning
Var vänliga och följ sorteringsföreskrifterna som finns uppsatta på väggen ovanför respektive container.
Skrivet av: Kjell Knutzén, 25 oktober 2012 20.32

Styrelsemedlemmar

Namn Titel Kontakt
Tage Sundblom Sekreterare Kontakta via epostformulär
Kjell Knutzén Ordförande Kontakta via epostformulär
Anders Unnerstad Kassör / ekonomiskt ansvarig Kontakta via epostformulär
Kari Juslin Vice Ordförande Kontakta via epostformulär
Hans-Erik Mattsson Ledamot Kontakta via epostformulär

Leverantörer

Försäkringsbolag Länsförsäkringar Stockholm
08-562 834 00
TV och Bredband Telia
Fastighetsskötsel Sweax AB
0176-27 92 20

Kalender

23 januari 2018 18.00 Styrelsemöte
Plats Styrelserummet.
Skrivet av: Tage Sundblom, 17 december 2015 11.17
17 april 2018 19.00 Årsstämma.
Årsstämman hålls i Mariagården. Välkomna.
Skrivet av: Tage Sundblom, 12 januari 2018 00.57

Viktiga dokument

PDF-dokument, 8.97 MB
PDF-dokument, 7.37 MB
PDF-dokument, 1.1 MB
PDF-dokument, 6.45 MB
PDF-dokument, 6.94 MB
PDF-dokument, 7.67 MB
PDF-dokument, 581 KB
Styrelsen träffade räddningstjänsten i Norrtälje den 18/3 2013 de framförde följande brandsäkerheten är hög men tänk på instruktionerna i bifogat dokument.
PDF-dokument, 7.72 MB
Planen är från 2009
PDF-dokument, 599 KB
Antagna på Årsstämman 2015
PDF-dokument, 115 KB
Mer underlag finns hos styrelsen
PDF-dokument, 300 KB
Beskriver hur medlemmar kan logga in
PDF-dokument, 364 KB
Uppdaterad 2017-04-28
PDF-dokument, 772 KB
Från och med November 2016 har vi bytt försäkringsbolag till Vardia.
PDF-dokument, 93 KB
Så hanteras nycklar i BRF Utsikten.
PDF-dokument, 112 KB
Rutin för återvinning.
PDF-dokument, 214 KB
Styrelsen har tagit fram en rutin för att möjligöra fler platser för cyklar.
PDF-dokument, 223 KB
Gäller från 1/1 2015
PDF-dokument, 195 KB
Beskriver vår hantering av däcksförråd. Kontaktperson: Curt Klangsell.
PDF-dokument, 423 KB
Villkor gällande från 20140917
PDF-dokument, 1.54 MB
Beskriver våra regler gällande extra kapitaltillskott.
PDF-dokument, 497 KB
Uppdaterad 2017-05-11
PDF-dokument, 13 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 237 KB
Beslutade på årsstämmor 2015 och 2016
PDF-dokument, 2.98 MB
PDF-dokument, 325 KB
Anmälningsrutiner

I samarbete med Styrelseguiden.se

Allabrfer.se samarbetar med Styrelseguiden.se som erbjuder gratis föreningshemsidor till sina medlemmar. Du kan själv få en gratis hemsida till din förening genom att registrera dig på Styrelseguiden.se.

Copyright © 2009 Allabrfer.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@allabrfer.se