Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje, Norrtälje

Kontaktuppgifter:

Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje
ROSLAGSGATAN 9 A , 76131 Norrtälje

Om Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje

Antal medlemmar: 65
Bildad år: 2008
Kontaktperson: Kari Juslin

Föreningen består av 43 st bostadsrättslägenheter av varierande storlek.
En affärslokal på 187 m2 för uthyrning.

Ett varmgarage på 34 st parkeringsplatser för uthyrning både till medlemmar och externa hyresgäster. Inklusive möjlighet att ladda el-bil på samtliga platser.
Från och med 2017 har föreningen även el-försörjning med solpaneler på taket.
Solpanelerna har producerat 45384 kWh de senaste 12 månaderna 2022-05-31.

Anslagstavla

Underhållsavtal tecknat med UCON Mars 2023.
Avtalet är en utvidgning av tidigare avropsavtal. Avtalet skall säkerställa den tekniska förvaltningen och inkludera Teknik/Elinstallationer, VVS, Byggteknik och Måleri.

Se vidare under viktiga dokument.
Skrivet av: Tage Sundblom, 15 mars 2023 11.59
Information.
Från och med APRIL 2023 kommer fakturor att ändras så att El Varmvatten och El för laddning av bilar kommer att redovisas med moms .
Skrivet av: Tage Sundblom, 23 februari 2023 12.42
Information från styrelsen om avgiftsökningar 2023.
Alla som följer den allmänna informationen vet att sämre tider är att vänta.
Den ekonomiska utvecklingen relaterat till ökade ränteökningar, elpriser och stigande inflation drabbar även på vår förening.
Styrelsen kommer att försöka att hantera detta inför 2023 så att avgiftsökningar kan begränsas så lång detta är möjligt.
Fortsatt osäkerhet finns dock på ränteområdet och prisutvecklingen på El och övriga driftkostnader.

Avgifter för 2023 kommer att fastställas i november detta år.
Ytterligare information kommer då att skickas ut till Brf medlemmar.

Det är för närvarande två områden som vi ser förändringar i.
Vår Lånebild och Vårt behov av El.

Lånebild. Vad vi kan se idag.
Våra lånekostnader kommer att öka från 17,4 sek/m2 och månad 2022. till 26,3 sek/m2 och månad 2023. Detta gäller för alla som inte betalt bort sin andel av lånen. (Enligt vår rutin för Frivilligt Kapitaltillskott.).

Vårt behov av El.
I dag har vi ett pris på el 48 öre fast till och med November 2022. Priset kommer att öka och Norrtälje Energi vår leverantör kommer att ”Bara” leverera mot rörlig kostnad idag 247 öre. Till detta tillkommer ev. nätkostnadshöjningar (ännu ej specificerade).

Inom detta område har vi insett att det finns besparingar som vi kan hjälpas åt med. Vi har därför delat upp förbrukningen i 3 delar.
1. Egenförbrukning i Lägenheter.
2. Allmän belysning och Ventilation.
3. Värmepump.
Dessa 3 delar har ungefär 1/3 var av vår elförbrukning.

Vem kan påverka dessa kostnader?
1. Lägenhetsinnehavare.
2. Styrelsen.
3. Styrelsen.

Under Viktiga dokument finns Energimyndighetens 10 enkla tips för energibesparing.

Skrivet av: Tage Sundblom, 27 september 2022 12.03
Elbilsladdning.
8 platser är nu installerade 2 st ej uthyrda.

Alla Garageplatser är förberedda för laddning så vill du ha en laddare så beställ så ordnar vi det.

Det är ju bra om vi kan få så många platser fyllda som möjligt så länge vi får och kan söka statens 50%-iga bidrag.
Skrivet av: Tage Sundblom, 15 mars 2022 07.52
Elbilsladdning.
Information från styrelsen.
Föreningen har i samband med en laddinstallation ansökt om bidrag för 3 st laddare. Ansökan beviljades med 28875:- sek. Det finns tyvärr en begräns-ning. Monteringen av alla 3 skall vara klart senast 9 månader efter 2022-01-26

Därför om du ni planerar att skaffa el- bil så passa på nu. Så blir det lite billigare för föreningen.
Meddela Ulf Källås enl. Rutin så beställer vi.För styrelsen.

Tage Sundblom.
Skrivet av: Tage Sundblom, 3 mars 2022 08.28
Ordning i cykelförråd.
Hej alla medlemmar
Vi har för avsikt att senare i vår städa i cykelförråden. Många cyklar som finns uppställda där måste då flyttas om av åtkomlighetsskäl.
Vi har inget intresse av att identifiera vem som äger vad men ber var och en att märka upp sin cykel genom att knyta fast det färgband som har lagts i varje postfack. Vi kan då identifiera cyklar som eventuellt inte hör hemma i förrådet och ta ställning till vad vi ska göra med dem.

Styrelsen/H-E Mattsson
Skrivet av: Tage Sundblom, 20 mars 2021 08.29
Kameraövervakning garageport.
Kameraövervakning Garageport 2021.

Styrelsen har beslutat att installera en övervakningskamera av garageporten.
En kamera som endast ser vilka som går in och ut via garageporten och inte någon övervakning i självaste garaget.
Då det tidigare har varit inbrott och skadegörelse i garaget så förväntar vi oss att kameraövervakningen kan avskräcka från otillbörligt tillträde och bidra polisen med identifiering när skadegörelse ägt rum.

Kameraövervakningen beräknas tas i bruk 25 februari 2021.

Har ni några frågor om denna installation ber vi er kontakta styrelsens larmgrupp.

Larmgruppen består av 3 personer.

Tage Sundblom, Kari Juslin och Ulf Källås.
Skrivet av: Tage Sundblom, 26 januari 2021 13.05
Kyla trapphus.
Vi har länge haft problem med hissarnas elektronik och letat samt provat enklare lösningar som inte gett önskat resultat. Därför provade vi en rejälare lösning sommaren 2019 med installation av kylaggregat för hela trapphus 5. Resultat blev önskat 22 grader i trapphuset hela sommaren som grädde på moset fick vi också lägre temperatur i lägenheterna (3 grader lägre än i övriga lägenheter) Styrelsen beslöt då att att montera likadan utrustning i övriga 4 trappuppgångar till sommaren 2020. Finansiering gjordes genom att avstå den frivilliga amorteringen 2019. Beställning är nu gjord och installation kommer att ske med start 24 april klart senast 31 maj Viss störning kommer att ske, men erfarenheten från uppgång 5 är att det blir marginellt.
Skrivet av: Tage Sundblom, 28 mars 2020 10.21
Radonmätning Våren 2020
RADONMÄTNING KLAR
Radonmätningen som vi utfört med dosor strategiskt utplacerade i alla trapphus samt på olika våningsplan är nu klar.
Dosorna har varit placerade i vardagsrum samt sovrum i cirka tre månader.
Mätvärdena låg mellan 30 och 70 Bq/m3 = Becquerel per kubikmeter luft beräknat som årsmedelvärde.

Riktvärdet för radon i inomhusluften som årsmedelvärde är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Våra värden ligger alltså betryggande lågt i förhållande till vad som anses ohälsosamt.

//Bill Rehn
Skrivet av: Tage Sundblom, 20 mars 2020 14.31
Miljöpris 2019.
BRF Utsikten har tilldelats Socialdemokraternas miljöpris 2019.
Se motivering Under Viktiga Dokument.
Skrivet av: Tage Sundblom, 22 maj 2019 19.19
Matavfall
Sortering av matavfall börjar 1 februari 2019.
Matavfallspåsar finns i soprummet och använda
påsar ska läggas i de grå kärlen.
Se även dokument för Sortering av Matavfall.

För Styrelsen

Torsten BrixeliusSkrivet av: Torsten Brixelius, 23 januari 2019 13.22
SWEAX Rutin för felanmälan.
Vi har nu blivit klara med vilka rutiner som gäller beträffande felanmälan i och med bytet av fastighetsförvaltare.
RUTIN finns under Viktiga dokument på hemsidan.
Meddelande till er medlemmar sker också via e-post.
Styrelsen ber er byta ut alt. sätta in Rutinen i Lägenhetspärmen.

För Styrelsen.

Tage Sundblom
Skrivet av: Tage Sundblom, 15 november 2015 17.32
Markisväv på balkongerna
Från meddelande nr 5.
Det kan vara bygglovsfråga. Så var vänliga och följ instruktionen.
Styrelsen har fattat beslut om färg på markisväven med hjälp av arkitekten för Brf Utsikten.
SANDATEX färg 79
Denna produkt finns att köpa bland annat hos Janssons markiser.

Färgen gäller även balkongskydd o dyl.

Med vänlig hälsning
Kari Juslin.
Ordförande
Skrivet av: Tage Sundblom, 16 maj 2013 10.15
Återvinningsanläggning
Var vänliga och följ sorteringsföreskrifterna som finns uppsatta på väggen ovanför respektive container.
Skrivet av: Kjell Knutzén, 25 oktober 2012 20.32

Styrelsemedlemmar

Namn Titel Kontakt
Tage Sundblom Sekreterare Kontakta via epostformulär
Kari Juslin Ordförande Kontakta via epostformulär
Bill Rehn Ledamot Kontakta via epostformulär
Ulf KÄLLÅS Vice Ordförande Kontakta via epostformulär
Lennart Dahl Ledamot Kontakta via epostformulär

Leverantörer

Försäkringsbolag Länsförsäkringar Stockholm
08-562 834 00
TV och Bredband Telia
Fastighetsskötsel Sweax AB
0176-27 92 20

Kalender

16 april 2024 18.00 Styrelsemöte
Beskrivning
Skrivet av: Tage Sundblom, 17 december 2015 11.17
24 april 2024 19.00 Årsmöte
Beskrivning
Skrivet av: Tage Sundblom, 5 februari 2024 08.24

Viktiga dokument

PDF-dokument, 443 KB
Gäller egenförbrukning i lägenheter.
PDF-dokument, 8.97 MB
PDF-dokument, 7.37 MB
PDF-dokument, 1.1 MB
PDF-dokument, 6.45 MB
PDF-dokument, 6.94 MB
PDF-dokument, 7.67 MB
PDF-dokument, 107 KB
PDF-dokument, 111 KB
PDF-dokument, 160 KB
PDF-dokument, 7.92 MB
PDF-dokument, 436 KB
PDF-dokument, 6.99 MB
PDF-dokument, 7.72 MB
Planen är från 2009
PDF-dokument, 599 KB
Antagna på Årsstämman 2015
PDF-dokument, 115 KB
Mer underlag finns hos styrelsen
PDF-dokument, 300 KB
Beskriver hur medlemmar kan logga in
PDF-dokument, 80 KB
Vad gäller.
PDF-dokument, 201 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 152 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 1008 KB
Styrelsens motivering och Sfty:s Information till medlemmarna.
PDF-dokument, 721 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 77 KB
Information.
PDF-dokument, 189 KB
Beslutsunderlag för styrelse.
PDF-dokument, 273 KB
Socialdemokraternas miljöpris 2019 till BRF Utsikten.
PDF-dokument, 93 KB
Så hanteras nycklar i BRF Utsikten.
PDF-dokument, 225 KB
Beslutad av Styrelsen 2020-09-23.
PDF-dokument, 112 KB
Rutin för återvinning.
PDF-dokument, 49 KB
Vad gäller hos oss.
PDF-dokument, 214 KB
Styrelsen har tagit fram en rutin för att möjligöra fler platser för cyklar.
PDF-dokument, 136 KB
Gäller från 2023-04-12
PDF-dokument, 142 KB
Gäller från 2021-01-01
PDF-dokument, 131 KB
Beslutad av styrelsen 2020-02-19
PDF-dokument, 1 MB
Antaget av styrelsen 2018-10-23
PDF-dokument, 13 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 244 KB
Styrelsens hantering av Andrahandsuthyrning
PDF-dokument, 3.8 MB
Beskrivning
PDF-dokument, 8.43 MB
Registrerade boverket maj 2019
PDF-dokument, 206 KB
Vad gäller för oss?
PDF-dokument, 102 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 73 KB
Beskrivning av funktion.
PDF-dokument, 116 KB
Föreningens regler för en ökad trivsel.
PDF-dokument, 251 KB
Beskrivning

I samarbete med Styrelseguiden.se

Allabrfer.se samarbetar med Styrelseguiden.se som erbjuder gratis föreningshemsidor till sina medlemmar. Du kan själv få en gratis hemsida till din förening genom att registrera dig på Styrelseguiden.se.

Copyright © 2009 Allabrfer.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@allabrfer.se