Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje, Norrtälje

Kontaktuppgifter:

Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje
ROSLAGSGATAN 9 A , 76131 Norrtälje

Om Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje

Antal medlemmar: 65
Bildad år: 2008
Kontaktperson: Kari Juslin

Föreningen består av 43 st bostadsrättslägenheter av varierande storlek.
En affärslokal på 187 m2 för uthyrning.

Ett varmgarage på 34 st parkeringsplatser för uthyrning både till medlemmar och externa hyresgäster. Inklusive möjlighet att ladda el-bil på samtliga platser.
Från och med 2017 har föreningen även el-försörjning med solpaneler på taket.
Solpanelerna har producerat 49150 kWh de senaste 12 månaderna 2020-07-31.

Anslagstavla

Ordning i cykelförråd.
Hej alla medlemmar
Vi har för avsikt att senare i vår städa i cykelförråden. Många cyklar som finns uppställda där måste då flyttas om av åtkomlighetsskäl.
Vi har inget intresse av att identifiera vem som äger vad men ber var och en att märka upp sin cykel genom att knyta fast det färgband som har lagts i varje postfack. Vi kan då identifiera cyklar som eventuellt inte hör hemma i förrådet och ta ställning till vad vi ska göra med dem.

Styrelsen/H-E Mattsson
Skrivet av: Tage Sundblom, 20 mars 2021 08.29
Kameraövervakning garageport.
Kameraövervakning Garageport 2021.

Styrelsen har beslutat att installera en övervakningskamera av garageporten.
En kamera som endast ser vilka som går in och ut via garageporten och inte någon övervakning i självaste garaget.
Då det tidigare har varit inbrott och skadegörelse i garaget så förväntar vi oss att kameraövervakningen kan avskräcka från otillbörligt tillträde och bidra polisen med identifiering när skadegörelse ägt rum.

Kameraövervakningen beräknas tas i bruk 25 februari 2021.

Har ni några frågor om denna installation ber vi er kontakta styrelsens larmgrupp.

Larmgruppen består av 3 personer.

Tage Sundblom, Kari Juslin och Hans-Erik Mattsson.
Skrivet av: Tage Sundblom, 26 januari 2021 13.05
Kyla trapphus.
Vi har länge haft problem med hissarnas elektronik och letat samt provat enklare lösningar som inte gett önskat resultat. Därför provade vi en rejälare lösning sommaren 2019 med installation av kylaggregat för hela trapphus 5. Resultat blev önskat 22 grader i trapphuset hela sommaren som grädde på moset fick vi också lägre temperatur i lägenheterna (3 grader lägre än i övriga lägenheter) Styrelsen beslöt då att att montera likadan utrustning i övriga 4 trappuppgångar till sommaren 2020. Finansiering gjordes genom att avstå den frivilliga amorteringen 2019. Beställning är nu gjord och installation kommer att ske med start 24 april klart senast 31 maj Viss störning kommer att ske, men erfarenheten från uppgång 5 är att det blir marginellt.
Skrivet av: Tage Sundblom, 28 mars 2020 10.21
Radonmätning Våren 2020
RADONMÄTNING KLAR
Radonmätningen som vi utfört med dosor strategiskt utplacerade i alla trapphus samt på olika våningsplan är nu klar.
Dosorna har varit placerade i vardagsrum samt sovrum i cirka tre månader.
Mätvärdena låg mellan 30 och 70 Bq/m3 = Becquerel per kubikmeter luft beräknat som årsmedelvärde.

Riktvärdet för radon i inomhusluften som årsmedelvärde är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Våra värden ligger alltså betryggande lågt i förhållande till vad som anses ohälsosamt.

//Bill Rehn
Skrivet av: Tage Sundblom, 20 mars 2020 14.31
Information inför 2020.
BRF Utsikten i Norrtäljes Styrelse har på styrelsemöte 2019 -11-13 tagit beslut om Budget 2020 och en del planer som vi vill informera er medlemmar om.

Budget:
Även i år ser vi att vi behöver öka avgifterna med ca: 10%, trots att vi fått tag i hyresgäst till vår lokal (Skärgårdens trafikskola.) Vilket var väldigt bra för ekonomin. Behovet av ökade avgifter beror främst på följande. Drifts och underhållskostnadsökning på ca: 240 000:- från 1 980 000:- till 2 220 000:- Beroende på ökade kostnader för El (nytt avtal) och vatten, avskrivningar, Telia och Sfty.
Övriga inkomster från Lokal, Garage, el och vatten ser ut att öka med ca: 100 000:-
Avgiftsanpassning till den ökade kostnaden för främst El har gjorts. Från 1,25 sek/kWh till 1,30 sek/kWh.
Kapitalkostnad: Räntorna kommer antagligen inte att förändras. Frivillig Amortering på 300000:- Är medräknad i budgeten.
Efterfrågan på garageplatser är god och ökande (framförallt externt) vilket kanske skulle kunna motivera ökade avgifter för dem, men styrelsen har beslutat att inte höja något 2020.

Planer.
1: Det sedan tidigare nämnda försöket med kylning av våra trapphus utföll väl, vi kunde hålla 22 grader hela sommaren. Det resulterade i att lägenheterna i trappuppgång 5 var i genomsnitt 3 grader kallare än i övriga trappuppgångar, så styrelsen har beslutat att övriga trappuppgångar skall förses med kylare under våren 2020.
Finansieringen sker med innehållen amortering 2019 om 300000:- Vilket väl räcker för ändamålet.
2: Viss oro har vi för de återkommande översvämningarna numera nästan varje år. Styrelsen kommer därför att hålla trycket mot kommunen för att de skall lösa de yttre problemen, men en summa på 70 000:- har reserverats för ev. inre åtgärder som kan komma fram under året.
3: Årets Årsstämma är beslutad att som vanligt vara på Mariagården Måndagen 16 April 2020 kl 19:00. Fundera på ev. motioner. Dessa bör vara inne så att Styrelsen kan behandla dessa på sista styrelsemötet före Årsstämman 18/3 2020.

För Styrelsen.
Tage Sundblom.
Skrivet av: Tage Sundblom, 4 december 2019 07.37
Nytt el-avtal.
Nytt el-avtal har tecknats med Norrtälje energi det gamla 3-åriga avtalet på 33 öre/kWh går ut 30 november. Det nya 3 åriga avtalet på 48 öre/kWh börjar gälla från och med 1/12 2019. Ev. ändringar av interna avgifter kommer att beslutas på styrelsens budgetpunkt 12/11. Ytterligare Information kommer därefter.

För styrelsen.
Tage Sundblom.
Skrivet av: Tage Sundblom, 9 november 2019 12.47
Brandvarnarprojektet information.
Vi har nu (äntligen) klarat ut hur det skall se ut för att fungera som tänkt.
Vi (Föreningen) får ta eget ansvar för att få installationen att fungera, genom att byta samtliga routrar till den nya modellen och programmera om dessa och ansluta brandvarnarna.

Modellen är införd i trappuppgång 5 och fungerar bra där.

Detta kommer att ske i 2 omgångar. Ett byte av routrar detta utföres av Kari och Torsten.
Ominstallation av brandvarnare samt genomgång av funktion görs av Tage.
Kontakter tas via telefon och eller e-post.

Återkommer i frågan när samtliga brandvarnare fungerar som planerat.

Tage Sundblom.
Skrivet av: Tage Sundblom, 29 oktober 2019 09.45
Miljöpris 2019.
BRF Utsikten har tilldelats Socialdemokraternas miljöpris 2019.
Se motivering Under Viktiga Dokument.
Skrivet av: Tage Sundblom, 22 maj 2019 19.19
Brandskyddsinformation Sfty.
Styrelsen har fattat beslut om att införa (Av kommande lagtvång och behov av ökad grannsamverkan för förbättrad trygghet) ett system som klarar detta. Se information under viktiga dokument.
Skrivet av: Tage Sundblom, 21 mars 2019 19.27
Matavfall
Sortering av matavfall börjar 1 februari 2019.
Matavfallspåsar finns i soprummet och använda
påsar ska läggas i de grå kärlen.
Se även dokument för Sortering av Matavfall.

För Styrelsen

Torsten BrixeliusSkrivet av: Torsten Brixelius, 23 januari 2019 13.22
SWEAX Rutin för felanmälan.
Vi har nu blivit klara med vilka rutiner som gäller beträffande felanmälan i och med bytet av fastighetsförvaltare.
RUTIN finns under Viktiga dokument på hemsidan.
Meddelande till er medlemmar sker också via e-post.
Styrelsen ber er byta ut alt. sätta in Rutinen i Lägenhetspärmen.

För Styrelsen.

Tage Sundblom
Skrivet av: Tage Sundblom, 15 november 2015 17.32
Markisväv på balkongerna
Från meddelande nr 5.
Det kan vara bygglovsfråga. Så var vänliga och följ instruktionen.
Styrelsen har fattat beslut om färg på markisväven med hjälp av arkitekten för Brf Utsikten.
SANDATEX färg 79
Denna produkt finns att köpa bland annat hos Janssons markiser.

Färgen gäller även balkongskydd o dyl.

Med vänlig hälsning
Kari Juslin.
Ordförande
Skrivet av: Tage Sundblom, 16 maj 2013 10.15
Återvinningsanläggning
Var vänliga och följ sorteringsföreskrifterna som finns uppsatta på väggen ovanför respektive container.
Skrivet av: Kjell Knutzén, 25 oktober 2012 20.32

Styrelsemedlemmar

Namn Titel Kontakt
Tage Sundblom Sekreterare Kontakta via epostformulär
Hans-Erik Mattsson Ledamot Kontakta via epostformulär
Kari Juslin Ordförande Kontakta via epostformulär
Bill Rehn Ledamot Kontakta via epostformulär
Ulf KÄLLÅS Ledamot Kontakta via epostformulär

Leverantörer

Försäkringsbolag Länsförsäkringar Stockholm
08-562 834 00
TV och Bredband Telia
Fastighetsskötsel Sweax AB
0176-27 92 20

Kalender

19 januari 2022 18.00 Styrelsemöte
Plats Styrelserum
Skrivet av: Tage Sundblom, 17 december 2015 11.17

Viktiga dokument

PDF-dokument, 8.97 MB
PDF-dokument, 7.37 MB
PDF-dokument, 1.1 MB
PDF-dokument, 6.45 MB
PDF-dokument, 6.94 MB
PDF-dokument, 7.67 MB
PDF-dokument, 107 KB
PDF-dokument, 111 KB
PDF-dokument, 160 KB
PDF-dokument, 7.92 MB
PDF-dokument, 7.72 MB
Planen är från 2009
PDF-dokument, 599 KB
Antagna på Årsstämman 2015
PDF-dokument, 115 KB
Mer underlag finns hos styrelsen
PDF-dokument, 300 KB
Beskriver hur medlemmar kan logga in
PDF-dokument, 80 KB
Vad gäller.
PDF-dokument, 602 KB
Kontrakt för garageplats.
PDF-dokument, 1008 KB
Styrelsens motivering och Sfty:s Information till medlemmarna.
PDF-dokument, 721 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 77 KB
Information.
PDF-dokument, 189 KB
Beslutsunderlag för styrelse.
PDF-dokument, 273 KB
Socialdemokraternas miljöpris 2019 till BRF Utsikten.
PDF-dokument, 93 KB
Så hanteras nycklar i BRF Utsikten.
PDF-dokument, 225 KB
Beslutad av Styrelsen 2020-09-23.
PDF-dokument, 112 KB
Rutin för återvinning.
PDF-dokument, 49 KB
Vad gäller hos oss.
PDF-dokument, 214 KB
Styrelsen har tagit fram en rutin för att möjligöra fler platser för cyklar.
PDF-dokument, 360 KB
Gäller från 1/4 2018
PDF-dokument, 142 KB
Gäller från 2021-01-01
PDF-dokument, 438 KB
Antagen av styrelsen 20180123
PDF-dokument, 131 KB
Beslutad av styrelsen 2020-02-19
PDF-dokument, 1 MB
Antaget av styrelsen 2018-10-23
PDF-dokument, 13 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 244 KB
Styrelsens hantering av Andrahandsuthyrning
PDF-dokument, 3.8 MB
Beskrivning
PDF-dokument, 8.43 MB
Registrerade boverket maj 2019
PDF-dokument, 206 KB
Vad gäller för oss?
PDF-dokument, 116 KB
Föreningens regler för en ökad trivsel.

I samarbete med Styrelseguiden.se

Allabrfer.se samarbetar med Styrelseguiden.se som erbjuder gratis föreningshemsidor till sina medlemmar. Du kan själv få en gratis hemsida till din förening genom att registrera dig på Styrelseguiden.se.

Copyright © 2009 Allabrfer.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@allabrfer.se