Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje, Norrtälje

Kontaktuppgifter:

Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje
ROSLAGSGATAN 9 A , 76131 Norrtälje

Om Bostadsrättsföreningen Utsikten i Norrtälje

Antal medlemmar: 65
Bildad år: 2008
Kontaktperson: Kari Juslin

Föreningen består av 43 st bostadsrättslägenheter av varierande storlek.
En affärslokal på 187 m2 för uthyrning.
Ett varmgarage på 34 st parkeringsplatser för uthyrning både till medlemmar och externa hyresgäster. Inklusive möjlighet att ladda el-bil på samtliga platser.
Från och med 2017 har föreningen även el-försörjning med solpaneler på taket.

Anslagstavla

Information från styrelsen.
Kyl/frys Underlägg.
Brf Utsiktens styrelse anmanar alla att installera underlägg för kyl och frys.
Bakgrunden till detta är att dessa krävs av vårt försäkringsbolag. I det fall dessa inte har installerats kommer självrisken att öka vid vattenskada som har orsakats av läckage från dessa enheter.
Orsaken till att detta inte var installerade vid inflyttning var att kraven inte infördes förrän efter vår inflyttning. Rekommendation fanns men nu är det ett krav från försäkringsbolagen.
Dessa underlägg betalar ni själva.
Om ni inte klarar av detta själva kan ni få hjälp av Sweax och betala för denna installation.
Sweax kontaktas på telefon 0176-279220. Ange ert lägenhetsnummer och kontaktperson.
Styrelsen förväntar sig att dessa är installerade senast 2018-06-01. Kontroll att underlägg är monterade kommer att ske.

Med vänlig hälsning.
Styrelsen.
Via sekreterare
Tage Sundblom

Skrivet av: Tage Sundblom, 20 februari 2018 11.57
Garage.
24/4 2018. 1 plats ledig 12.
Plats nummer 12 har försetts med laddare för intrimning av ladd systemet.

HAR ni någon kompis som vill låna platsen och laddaren så är det bara att höra av sig.


Hans-Erik Mattsson Garageansvarig.
Skrivet av: Tage Sundblom, 26 januari 2018 08.58
SWEAX Rutin för felanmälan.
Vi har nu blivit klara med vilka rutiner som gäller beträffande felanmälan i och med bytet av fastighetsförvaltare.
RUTIN finns under Viktiga dokument på hemsidan.
Meddelande till er medlemmar sker också via e-post.
Styrelsen ber er byta ut alt. sätta in Rutinen i Lägenhetspärmen.

För Styrelsen.

Tage Sundblom
Skrivet av: Tage Sundblom, 15 november 2015 17.32
Markisväv på balkongerna
Från meddelande nr 5.
Det kan vara bygglovsfråga. Så var vänliga och följ instruktionen.
Styrelsen har fattat beslut om färg på markisväven med hjälp av arkitekten för Brf Utsikten.
SANDATEX färg 79
Denna produkt finns att köpa bland annat hos Janssons markiser.

Färgen gäller även balkongskydd o dyl.

Med vänlig hälsning
Kjell Knutzén
Ordförande
Skrivet av: Tage Sundblom, 16 maj 2013 10.15
Återvinningsanläggning
Var vänliga och följ sorteringsföreskrifterna som finns uppsatta på väggen ovanför respektive container.
Skrivet av: Kjell Knutzén, 25 oktober 2012 20.32

Styrelsemedlemmar

Namn Titel Kontakt
Tage Sundblom Sekreterare Kontakta via epostformulär
Anders Unnerstad Kassör / ekonomiskt ansvarig Kontakta via epostformulär
Hans-Erik Mattsson Ledamot Kontakta via epostformulär
Torsten Brixelius Ledamot Kontakta via epostformulär
Kari Juslin Ordförande Kontakta via epostformulär

Leverantörer

Försäkringsbolag Länsförsäkringar Stockholm
08-562 834 00
TV och Bredband Telia
Fastighetsskötsel Sweax AB
0176-27 92 20

Kalender

26 juni 2018 18.00 Styrelsemöte
Plats Styrelserummet.
Skrivet av: Tage Sundblom, 17 december 2015 11.17

Viktiga dokument

PDF-dokument, 8.97 MB
PDF-dokument, 7.37 MB
PDF-dokument, 1.1 MB
PDF-dokument, 6.45 MB
PDF-dokument, 6.94 MB
PDF-dokument, 7.67 MB
PDF-dokument, 107 KB
PDF-dokument, 581 KB
Styrelsen träffade räddningstjänsten i Norrtälje den 18/3 2013 de framförde följande brandsäkerheten är hög men tänk på instruktionerna i bifogat dokument.
PDF-dokument, 7.72 MB
Planen är från 2009
PDF-dokument, 599 KB
Antagna på Årsstämman 2015
PDF-dokument, 115 KB
Mer underlag finns hos styrelsen
PDF-dokument, 300 KB
Beskriver hur medlemmar kan logga in
PDF-dokument, 602 KB
Kontrakt för garageplats.
PDF-dokument, 433 KB
Uppdaterad 2018-05-24
PDF-dokument, 721 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 772 KB
Från och med November 2016 har vi bytt försäkringsbolag till Vardia.
PDF-dokument, 93 KB
Så hanteras nycklar i BRF Utsikten.
PDF-dokument, 112 KB
Rutin för återvinning.
PDF-dokument, 214 KB
Styrelsen har tagit fram en rutin för att möjligöra fler platser för cyklar.
PDF-dokument, 360 KB
Gäller från 1/4 2018
PDF-dokument, 195 KB
Beskriver vår hantering av däcksförråd. Kontaktperson: Hans-Erik Mattsson.
PDF-dokument, 438 KB
Antagen av styrelsen 20180123
PDF-dokument, 1.54 MB
Beskriver våra regler gällande extra kapitaltillskott.
PDF-dokument, 497 KB
Uppdaterad 2017-05-11
PDF-dokument, 13 KB
Beskrivning
PDF-dokument, 237 KB
Beslutade på årsstämmor 2015 och 2016
PDF-dokument, 2.98 MB
PDF-dokument, 325 KB
Anmälningsrutiner

I samarbete med Styrelseguiden.se

Allabrfer.se samarbetar med Styrelseguiden.se som erbjuder gratis föreningshemsidor till sina medlemmar. Du kan själv få en gratis hemsida till din förening genom att registrera dig på Styrelseguiden.se.

Copyright © 2009 Allabrfer.se

Styrelseguiden Norden AB
Frejgatan 8
114 20 Stockholm
info@allabrfer.se